Welkom bij Hertzdahl Mediation

 

MfN-registermediator Malu Hertzdahl

Helpt conflicterende partijen denken in mogelijkheden

Mediation (faciliterende methode): Bij mediation bemiddelt een onafhankelijke derde tussen de partijen, die op inhoudsniveau eigen baas blijven in het conflict. De mediator helpt de partijen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden, door de (veelal verstoorde) communicatie tussen de partijen weer op gang te brengen en hen andere invalshoeken te bieden bij het zoeken naar die oplossing. De partijen zijn ten principale zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Procesbegeleiding / beleidsbemiddeling: Bij grootschalige omgevingsvraagstukken loopt de overheid veelal op tegen het punt hoe de belanghebbenden uit de omgeving te betrekken bij dit proces. Wanneer, in welke mate en hoe zet ik de betrokkenheid van de burgers/bedrijven in? Voldoet de reguliere inspraakprocedure of wil men al in een zo vroeg mogelijk stadium te weten komen wat er speelt in de omgeving en hoe hierop ingespeeld kan worden. Een onafhankelijk procesbegeleider/ voorzitter begeleidingscommissie kan hierbij een effectieve rol spelen ter bevordering van een zorgvuldig belangenmanagement / gedragen besluitvorming.

Malu Hertzdahl (1981) is oprichter van Hertzdahl Mediation en sinds 2010 als mediator actief. Zij bemiddelt tussen partijen die worstelen met een (aankomend) conflict.

Haar specialisme is het oplossen van conflicten tussen de burger en de overheid. Zij heeft inmiddels ervaring opgedaan in conflicten op het gebied van ruimtelijke ordening, subsidies, klachtrecht etcetera. Daarnaast heeft zij in het bijzonder aandacht voor beleidsmediation en het inzetten van mediationvaardigheden in een bezwaarschriftprocedure. Voordat een overheid beleid maakt of een beschikking opstelt, dienen alle belangen te worden geïnventariseerd en gewogen. Mediation / procesbegeleiding is daarbij een uitermate geschikt middel om tot een zorgvuldig en goed gedragen overheidsbesluitvorming te komen.

Arbeidsmediation

Sinds mei 2014 is Malu Hertzdahl ook gespecialiseerd arbeidsmediator en werkt zij o.a. samen met Van Opstal & Partners.

Als mediator kan ik de verstoorde communicatie tussen partijen vaak makkelijker, persoonlijker en sneller herstellen. De eventuele machtsonbalans tussen burger en overheid wordt weggehaald. Hierdoor kan er weer gestructureerd onderhandeld worden over een voor ieder acceptabele oplossing. En dat scheelt uiteindelijk een hoop frustratie, tijd en geld.

Problemen zijn uitdagingen. Zij denkt met partijen in mogelijkheden en niet in problemen, met een toekomstgerichte focus.

Malu is ingeschreven (geregisteerd) in het register van de Mediatorsfederatie Nederland. Zij werkt volgens het door het NMI opgestelde reglement en de gedragscode.

Malu is aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Vereniging Gemeentemediation.

Als u Hertzdahl Mediation een vraag wilt stellen, ga dan naar dit formulier. Wilt u voor uzelf of voor uw client eerst zelf een inschatting maken of de voorliggende kwestie geschikt is voor mediation, dan kunt u een kijkje nemen op de conflictwijzer. Deze kunt u vinden op www.conflictwijzer.eu.

 

" People have all they need to solve their problems."

John Walter